Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Dubbelklicka för att börja skriva

Älvsborgs Karoliner Marsch

Välkommen till vår Marschsida

Först i höst kommer vi att genomföra årets marsch 2022.

Vår marsch år 2022 Älvsborgs Karoliner Marsch genomförs under 3 dagar.

Start sker vid Apelhults scoutgård som ligger utanför Rydal Norr om Kinna den 23 september, målgång sker söndagen den 25 september på samma plats, vi kommer att använda oss av samma boende varje dag, medaljutdelning kommer att ske med gemensam uppställning när samtliga är i mål 3:e dagen i Apelhult söndagen den 25 september.

Väl mött den 22 september 2022 till vår 3-Dagars marsch där samtliga dagar, utgår från  Apelhults scoutgård som ligger utanför Rydal, norr om Kinna i Marks kommun i år. 

mvh Per Johansson, Marschledare, Älvsborgs Försvarsutbildningsförbund

Välkommen till Marschgrupp Älvsborgs Karoliners Marsch sida.

Vi erbjuder från och med 2015 minst en långdistans marsch varje år där inbjudan går ut till intresserade marschgrupper och vandrare över hela landet. Vår målsättning är att kunna erbjuda ett bra alternativ för Nijmegendeltagare, militär personal eller hemvärnsförband som önskar genomföra något gemensamt i förbandet eller vandrare.