Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Älvsborgs Karoliner Marsch

Utmärkelser och tilläggstecken

Våra olika utmärkelser, under Älvsborgs Karoliner Marsch

Vi har följande medaljer.

Om du fullföljer en 2-Dagars Marsch erhåller du en medalj med namnet 2-Dagars Älvsborg.

Om du fullföljer en 3-Dagars Marsch erhåller du en medalj med namnet 3-Dagars Älvsborg.

Om du fullföljer en 4-Dagars Marsch erhåller du en medalj med namnet 4-Dagars Älvsborg.

Om du har fullföljt vår 3-Dagars Marsch under 5 år, tilldelas du vår 5-Års medalj, i Silver.

Vår 4-Dagars Marsch genomförs endast var 4:e år, första gången var 2016, nästa gång är år 2021.

Vår 3-Dagars Marsch genomförs tre år i följd 2017, 2018, 2019 och sedan 2022, 2023.

Tilläggstecken till medaljen nytt för 2018.

  • Om du fullföljer marschen för andra året i rad tilldelas du en 2:a
  • Om du fullföljer Marschen för tredje året i rad tilldelas du en 3:a
  • Om du fullföljer Marschen för fjärde året i rad tilldelas du en 4:a
  • Om du fullföljer Marschen för femte året tilldelas du en ny medalj.
  • Om du fullföljer Marschen för sjätte året i rad tilldelas du en 6:a
  • Om du fullföljer Marschen för sjunde året i rad tilldelas du en 7:a
  • Om du fullföljer Marschen för åttonde året i rad tilldelas du en 8:a
  • Om du fullföljer Marschen för nionde året i rad tilldelas du en 9:a
  • Om du fullföljer Marschen för tionde året tilldelas du en ny medalj.

Mvh Per Johansson, Marschledare Älvsborgs Försvarsutbildningsförbund.

4-Dagars Medalj Älvsborg Karoliner Marsch

2-Dagars Medalj Älvsborg Karoliner Marsch

3-Dagars Medalj Älvsborg Karoliner Marsch

Tilläggstecken år-2

Tilläggstecken år-3

Om du fullföljer vår 3-Dagars Marsch under 5 år tilldelas du denna fina Silvermedalj.